kongsolo jetso expired

米線陣【嘩!廿幾蚊就食到個早餐?仲要有野飲!】

米線陣【嘩!廿幾蚊就食到個早餐?仲要有野飲!】
米線陣超值早餐嚟啦!我哋依家推出限定優惠,廿幾蚊就食到「雪菜肉絲火腿米粉 配熱飲」或「厚切午餐肉煎蛋即食麵 配熱飲」~
快啲嚟食返個靚早餐,令新一天充滿力量啦!☀️
*此優惠受有關條款及細則約束,及以上粉麵款式輪流供應, 詳情請向店員查詢。
#米線陣 #米線 #超值早餐 #限定優惠

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知