kongsolo jetso expired

送出兩份Paul Lafayet $100現金劵


🐣復活節食啲甜品開心一下啦! 話俾我哋知喺片段入面你睇到有幾對兔仔耳朵出現,Cody OOH 會送出兩份Paul Lafayet $100現金劵俾大家!
參加方法:
- FOLLOW @電車站站Like Facebook page
- LIKE 此POST
- 回答問題,並@三位朋友
條款及細則:
- 遊戲截止時間為2020年4月14日14:00時
-得獎者將於Direct Inbox收到個別通知領獎詳情
- 不會公佈得獎名單
- 最快答中問題之兩位參加者將會得獎
- 逾期未領取禮品之得獎者將被視為放棄論
-如對遊戲結果有任何爭議,主辦單位會保留最終決定權
-此推廣活動由Cody Outdoor International (HK) Ltd贊助、支持或管理, 與廣告商戶無關
-如發現任何蓄意以空號或虛假帳戶參加是次活動,將有權取消該參加者的參加資格
-參加者自願所提供的資料(包括個人資料)只為是次活動所用,並非商業用途,資料亦會保密
- Cody Outdoor International (HK) Ltd有權隨時更改上述活動之條款及細則而不作另行通知
-如有任何爭議,Cody Outdoor International (HK) Ltd保留最終決定權