kongsolo jetso expired

茶木 即炸喎 重要全日$22蚊兩隻

即點即炸嘅原隻鹽酥雞全翼,係就係要等多一陣⏱,不過即炸喎
重要全日$22蚊兩隻,唔好諗喇快啲嚟試下喇

#茶木 #全日供應
#即點即炸 #原隻鹽酥雞全翼
#雖然製作需時 #不過值嘅

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知