kongsolo jetso expired

百佳【搶手推介】

百佳【搶手推介】
食雪糕咁開心又點可以自私食?Häagen-Dazs脆皮雪糕批3支裝 $60/盒,平均20一支!曲奇雲呢嗱脆皮、抹茶杏仁脆皮、朱古力杏仁脆皮等等,有齊8款口味選擇畀你揀!快啲嚟百佳入貨,同屋企人‍‍分享啦~

*優惠期至2020年4月13日。只適用於香港百佳門市(EMax九展店舖除外)。貨品數量有限,售完即止。

#香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #搶手推介 #HäagenDazs

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知