kongsolo jetso expired

答中問題 送俾你


🌈復活節快樂🍫🍪🍭🍰🍦11/4 11:59pm截
玩個遊戲啊,最快答中果個呢箱送俾你😍
估下圖中呢箱零食在'天天開倉' 幾$買得到?
1.讚好'天天開倉' 及分享此post
2.留言講答案
3.tag 3個朋友一齊玩
😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋
答案:會拍影片開估