kongsolo jetso expired

抗疫大行動 免費派發口罩/酒精搓手液


🌈抗疫大行動🌈
🎈免費派發口罩/酒精搓手液🎈
大家只要👇🏻👇🏻
讚好專頁
share分享呢個post出去
留言tag 5位朋友
就可以有機會得到一盒成人口罩或酒精搓手液
我地會在分享者當中抽出幸運兒🥰
❤️免費派發5盒(一盒30個三層口罩)
❤️免費派發5支(美國名牌酒精搓手液)
❤️會隨機抽10個客人
❤️1/May會向專頁公開公布得獎者名單
🎊頭5名幸運兒可得到口罩
🎊最後5名幸運兒可得酒精搓手液