kongsolo jetso expired

【香港榮華4月展銷攤位】低至75折起發售

【香港榮華4月展銷攤位】
榮華喺4月將會有兩個臨時展銷攤位,多款產品,包括臘腸及傳統中式餅食仲會以低至75折起發售,快啲嚟選購心水產品啦!
優惠及地址詳情請閱:https://bit.ly/2JJCfK2
另外,受疾情影響,各展銷攤位或會臨時更改地點同時間,購物前歡迎致電熱線2477 9947查詢。