kongsolo jetso expired

【回收紙盒‧發揮創意 在家輕鬆贏電子禮券!】

飲完嘅維他奶紙包盒唔好隨手掉咗呀!將佢哋洗乾淨遲啲拎去回收喇!你仲可以影低紙包盒,再隨意加工,變成你嘅創意作品!趁呢排多咗時間留喺屋企,好好發揮你嘅小宇宙喇!Inbox作品俾我哋,仲有機會獲得電子禮券㗎!
遊戲玩法:
1. 讚好呢個post
2. 喺Comment留言「art」並標註2位好友
3. 等維他奶inbox你,就可以傳送作品
4. 成功提交作品圖片後,經核對後,本專頁會透過inbox於下一個工作天贈送維他奶售賣機電子禮券
遊戲截止日期:2020年4月20日23:59:59(星期一)
條款及細則:https://bit.ly/2UQROpy