kongsolo jetso expired

【Mathgic答問題贏禮物 第12擊】

【Mathgic答問題贏禮物 第12擊】

第12擊,簡單啲,玩下硬幣遊戲💰先。如果用 $2、$5 和 $10硬幣湊埋等於$20,一共有幾多個組合呢?齊齊動腦筋,有機會贏取超市禮券😍同Mathgic課程現金券😍(適於用新生報讀【Mathgic 網上1對1數學課程💻】或復課後到分校上堂)。

玩法(必須做齊以下3個步驟至有機會得獎)
1. 讚好「Mathgic」Facebook專頁及本活動貼
2. 喺本活動貼文寫低答案並成功tag兩位朋友
3. 分享本活動帖子到自己嘅Facebook (分享狀態需顯示為公開)

獎品
大獎🎁 ─ 1份,超市$50禮券1張及Mathgic課程現金券$400 (總值$450)
特別獎🎁 ─ 10份,Mathgic課程現金券$400

活動條款及細則
1. 若果答中嘅參加者多於名額,將會以抽籤形式挑選出得獎者
2. 截止日期為4月22日下午5時正。
3. 得獎名單將於4月23日Mathgic Facebook專頁公布。
4. 如有任何爭議,Mathgic保留最終決定權。