kongsolo jetso expired

7Eleven【電話卡推廣】

7Eleven【電話卡推廣】
抗疫優惠價,數據再加碼!而家嚟 #7ElevenHK,即可以優惠價$128 (原價$198) 購買CMHK 365日18GB本地數據儲值卡*! 於2020年4月30日前啟用儲值卡再送額外3GB/365日香港本地數據。抗疫期間在家上網學習、工作、煲劇、打機無難度。立即去就近嘅7-Eleven買返張啦!
*優惠期至2020年5月31日。條款及細則參考儲值卡包裝上說明。
#7ElevenHK獨家 #7Eleven便利店 #著數優惠 #Jetso #CMHK #中國移動香港 #18GB本地數據儲值卡

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知