kongsolo jetso expired

稻八 任何牛肉火鍋放題 任飲日本啤酒


天氣最近熱左,最啱就係飲個凍冰冰既啤酒架喇!
即日起,惠顧任何牛肉火鍋放題,即可任飲日本啤酒
名正言順想飲就飲,想食就食
#稻八 #稻八日式火鍋炸物放題 #任飲任食 #想飲就飲 #想食就食 #日本和牛 #澳洲和牛 #美國安格斯牛小排 #刺身 #海鮮 #啤酒 #汽水 #清酒 #梅酒 #應有盡有 #自助炸物

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知