kongsolo jetso expired

【奇異果缺乏症調查】有獎遊戲


🥝奇異果缺乏症調查🔍】有獎遊戲
試過「失去」,自然明白奇異果有幾重要😢...... 原來冇咗奇異果嘅我係無底洞🕳️,點都唔滿足;有奇異果嘅我係買到口罩嘅幸運兒,覺得自己百毒不侵💪!留言分享失而復得嘅感受,夠有趣嘅,仲會得到1箱奇異果添🎁
參加方法👇
由即日起至4月24日(星期五):
1) Like Zespri HK Facebook專頁
2) 留言回答「冇奇異果嘅我係________ ; 有奇異果嘅我係________」,加少少解釋
3) Tag 2個朋友叫佢哋分享,完成!
🎁大獎禮物(共5位):奇異果1箱
條款及細則:https://bit.ly/2VfKgwy