kongsolo jetso expired

隨機抽五位幸運兒送一塊M2和牛西冷牛扒






李綺雯 Marine Lee Yee Man 陪你《隔離飯香》煮咩餸🍴
終於完左左1️⃣4️⃣日,為左報答大家14日既追看
本地薑聯同 #Foodmonster 會有一個有獎問答遊戲答中,
會隨機抽五位幸運兒送一塊M2和牛西冷牛扒
1.Like & Share 本地薑 Facebook 專頁
2.答對問題 + tag 3️⃣個朋友
3.必須要真實戶口(抽獎戶口)
************************************
問題來了⁉️⁉️
就係《隔離飯香》喱個節目4月6日,lee e man 晚餐煮左咩?
大家快d答問題啦💃🏼🕺🏾🕺🏾💃🏼
公佈得獎者獎會左 4月21 號 收到得獎通知