kongsolo jetso expired

太興 端午粽套裝禮券優先價

太興

【端午粽套裝禮券現已發售】
不知不覺端午節好快又嚟啦為家人好友送上關心我地已經為你準備好 5款端午粽套裝禮券
即日起至5月31日蒞臨分店購買套裝禮券,仲可以享受優先價

【裹蒸粽鹹肉粽各1隻】 158
【裹蒸粽八穀粽各1隻】 154
【裹蒸粽1隻,鹼水粽2隻】154
【四喜臨門】 138
(原隻鮑魚原粒元貝裹蒸粽1 隻、八穀豐登豚肉粽1隻及紫米蓮蓉鹼水粽2隻)
【五福臨門】 246
(原隻鮑魚原粒元貝裹蒸粽1 隻、八穀豐登豚肉粽1隻、
原粒元貝鹹肉粽1 隻及紫米蓮蓉鹼水粽2隻)

詳情請參閱店內宣傳單張或登入以下網址選購
https://order.taihingroast.com/shop/tc/onlineBooking/order.html?cate=3
☝網店10張或以上仲額外有9折優惠

嚟緊小編仲會介紹粽之極品嘅唔同口味,記得留意啦
1「矜貴之選」- 原隻鮑魚元貝裹蒸粽
2「經典巧製」- 原粒元貝鹹肉粽
3「有營之選」- 八穀豐登豚肉粽
4「清新口味」- 紫米蓮蓉鹼水粽

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知