kongsolo jetso expired

#新森林 #和牛 #burger #半價 #好食

想食好d,想食多d...
食新森林巨人拉麵,有好多配料,
岩哂大食嘅你....
超滿足,超飽肚呀!

#新森林 #和牛 #burger #半價 #好食
分店: #旺角| #佐敦| #中環| #灣仔| #北角
各分店地址及餐牌:
https://goo.gl/adJU4H

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知