kongsolo jetso expired

稻香 Foodpanda $100-$25外賣優惠

✨沙田蔚景園, ✨荃灣千色匯茶居, ✨旺角荷里活茶居 , 進駐Foodpanda啦❗
朝早8:00 - 全線分店點心各就位, 滿足您喺屋企都可以嘆盡一盅兩件既願望
直落晚市 - 沙田蔚翠園, 荃灣千色滙茶居, 粉嶺碧湖花園, 屯門海趣坊, 青衣怡翠商埸率先恢復晚市堂食及外賣
⏰由朝到晚, 總有一款啱你心水, $100-$25外賣優惠仲會延長至5月18日,諗起都正
各款美食馬上為你送上,撳粒掣就搞掂,得咗
適用分店 (✨新增分店 ; 提供晚市外賣分店):
新界區:
屯門時代廣場 / 屯門海趣坊 / 天水圍天瑞商場 / 粉嶺碧湖花園 / 上水龍豐花園 / 大圍新翠商埸 / 大埔富萊花園 / 元朗朗屏商埸 / 青衣翠怡商埸 / 東涌藍天海岸 / 青衣城 / 將軍澳南豐廣埸 /✨沙田蔚景園 / ✨荃灣千色匯
九龍區:
雅蘭中心 / 彌敦酒店 / 淘大商埸 / 紅磡廣場 / 將軍澳新都城 / 深水埗快樂大廈 / 何文田愛民商場 / 鑽石山鳳德商埸 / 九龍灣德福廣埸 / ✨旺角荷里活商業中心
港島區:
灣仔軒尼詩道 / 香港仔利港中心 / 銅鑼灣皇室堡
#稻香 #稻香超級漁港 #指定分店供應 #Foodpanda #滿$100減$25

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知