kongsolo jetso expired

安記海味【徇眾要求!早鳥優惠延長至30/4/2020】

安記海味【徇眾要求!早鳥優惠延長至30/4/2020】

今年推出ge母親節花膠花束大受好評,唔少已經預訂左ge孝順仔女都表示好期待見到實物,仲推薦左比朋友作為母親節禮物添,可惜推薦得黎朋友已經Miss左早鳥!收到大家ge要求為感謝各位支持,一於將早鳥優惠延長到30/4/2020❣️記得記得把握最後早鳥機會啦!

#安記海味 #母親節2020 #優惠 #花膠花束 #滋補禮物 #都話早訂早優惠 #唔好再MISS啦

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知