kongsolo jetso expired

DBS 信用卡x4 月淘寶日買滿 $400 即享 $60折扣

DBS 信用卡 x 4 月淘寶日買滿 $400 即享 $60 折扣

【#4月淘寶日】http://t.tb.cn/2oKzfGcqzK6Af4SylKugvc
淘寶日嚟啦!用DBS信用卡喺4月28日內淘寶單一簽賬滿HK$400「一扣即享」高達HK$60折扣!!咁抵仲等咩呀?快啲到上面嘅link睇吓啦~

官方物流安心包裹保障 http://t.tb.cn/1kjMelWSrsL11wXpqto3Rx

提提你:記住轉去淘寶香港站享受本地專屬服務呀!
轉站方法:我的淘寶 – 右上角設置圖案 – 地區設置 – 香港

優惠受條款及細則約束
#淘寶日 #Taobao #淘寶 #天貓超市 #花更少買到寶

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知