kongsolo jetso expired

奇華網店推出限定嘅母親節禮盒,仲可以當$50喺網店使用.

奇華網店推出限定嘅母親節禮盒,入面包括粉紅色母親節鐵罐禮盒之外,仲有蝴蝶酥、老薑餅同杏仁餅等。
我哋仲隨套裝送上一張母親節心意咭,同媽咪講聲: I Love You! ,仲可以當$50喺網店使用添。
依家就快啲落單,給媽媽送上雙倍嘅愛!
*優惠受條款及細則約束