kongsolo jetso expired

Mr. & Mrs. Cat Cafe 八折優惠

Mr. & Mrs. Cat Cafe

屬於香港人的五一黃金週開始左啦
黃金週期間於結帳時出示「五一」手勢可享有八折優惠喔!
#香港人專屬
#貓貓等緊大家

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知