kongsolo jetso expired

吉野家 $20食一餐! 外賣自取優惠!

吉野家
$20食一餐! 外賣自取優惠!

即日起到吉野家於早餐及下午餐時段惠顧野菜牛肉飯(細)套餐,外賣自取只須$20

#$20一餐 #無其他條款 #我無補充
#吉野家 #優惠 #外賣自取

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知