kongsolo jetso expired

母親節抽獎 送出台灣美食

📣📣📣抽獎
就嚟母親節啦
辛苦各位靚媽呢一年照顧家庭
大家有無唸過點慶祝呢
最想得到咩母親節禮物😏
好好放一日假咩都唔使理🤪
買靚衫🛍🛍🛍
同媽咪好好食一餐飯
而豬媽呢,就好掛住香港
好想翻香港見屋企人😌
希望疫情快快消失
可以好好同屋企人,朋友相聚
為慶祝母親節
豬媽現在抽出3位幸運兒
送出台灣美食,等大家係母親節當日可以
同屋企人一齊慶祝時
又可以享受台灣美食😎😎😎
躉足芋頭酥( 6入裝)
佳德鳳梨酥(6入裝)
高坑牛肉乾 (180克)
大家做齊呢三個步驟就有機會得到禮物啦
步驟一:讚好豬媽寶島代購
步驟二:留言Tag三位新朋友必須粗色字體
我要參加母親節抽獎 1 .2.3接龍落去
步驟三:讚好同分享此Post,必須設定為公開
❗️❗️❗️
必須做齊以上三個步驟
未能做齊者將會取消資格
截止日期 5/5 /2020
公佈6/5/2020
當日寄出,希望大家係母親節當日可以享用😍
*每個Facebook帳號只可以參加一次
*得獎者將會專人通知領獎
*通知後兩日內必須領獎
否則將示為放棄此獎品
此產品由台灣直寄
運費到付