kongsolo jetso expired

幸福週末 x 五一黃金週銅鑼灣店享 9 折優惠

幸福週末 x 五一黃金週銅鑼灣店享 9 折優惠

【亲欢迎来到五.一黄金周】
咁開心嘅日子,梗係要俾啲優惠大家啦!只要出示呢幅圖,就可以九折㗎啦,一同親親黃金周

*優惠只限銅鑼灣店

#記住轉載比ND朋友
#有打折打折 #美團要唔要優惠
#黃金週 #消息

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知