kongsolo jetso expired

太古城中心 讓你盡享無限免費Wi-Fi

太古城中心  讓你盡享無限免費Wi-Fi

只需幾個簡單步驟,你就可以連接到太古城中心無限Wi-Fi上網服務! 

1. 選取網路「_Cityplaza」 
2. 於彈出式視窗揀選「無限 Wi-Fi 上網服務」 
3. 以電郵地址或 Facebook 帳號登記 
4. 於限定時間內完成電郵驗証手續 

另設有30分鐘 Wi-Fi 上網服務

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知