kongsolo jetso expired

有機會獲得 IKEA 嘅 ÖVERALLT 連蓋生鐵鍋一套【母親節❤️如「鑊」至寶】🎁#有獎遊戲
最近日日都喺屋企煮嘢食,又 400 次咖啡☕️、又 1000 次奄列🍳,係咪個個都變廚神?工欲善其事,必先利其器!即刻參加遊戲,搵下圖中有幾多隻鑊,再話畀我哋知母親節諗住煮咩拿手菜孝敬媽媽👱‍♀,最有創意嘅 3 位參加者,即有機會獲得 IKEA 嘅 ÖVERALLT 連蓋生鐵鍋一套 (價值 $499)!
廚房煮食多油煙🌫,搞到牆身多污漬?用多樂士 Kids' Space 環保兒童漆,擁有高效抗污配方及堅韌漆膜,能抵禦多種常見污漬,咁就唔怕牆面整污糟!! 了解更多http://bit.ly/kids_space
遊戲玩法:
1. 公開「Like/讚好」Dulux HK Facebook專頁👍
2. 公開「Like/讚好」及「Share/分享」呢個 post
3. 回答圖中有幾多隻鑊 (蓋、鍋分開計算),並以不多於 10 個中文字 (計算標點符號) 💬留言話我哋知你嘅拿手菜色名,並 Tag @朋友a @朋友b @朋友c
例子:「5,西瓜炒冬瓜 @朋友a @朋友b @朋友c」
遊戲截止日期:2020年5月14日下午11時59分
得獎公佈日期:2020年5月21日
條款及細則:
1. 截止日期為2020年5月14日下午11時59分(遊戲時間以Facebook系統時間為準)。
2. 每個Facebook戶口只可參加一次,否則將被取消資格。
3. 是次有獎活動只限香港地區參與。
4. 經「修改」或「編輯」的留言將不獲接納。
5. 禁止一切包含裸露、暴力、猥褻、粗俗、色情、涉及不法行為或任何帶攻擊性內容之留言。所有作品必須為參加者的原創作品(作品中均無使用他人文字部分),作品並且不能同時參加其他比賽或曾刊載於任何地方/公開。本公司保留對刪除違規留言的權利及取消有關參加者的參加及得獎資格,而不需事先通知有關參加者。
6. 是次有獎活動將以根據遊戲指示,答案正確並留言最有趣為得獎準則。
7. 得獎名額共 3 名,各人將可獲得 IKEA ÖVERALLT 連蓋生鐵鍋一套 (價值 $499)。所有參加者,必須依照上述步驟參與遊戲。
8. 得獎名單將於2020年5月21日在本專頁內公佈。得獎者需自行留意Dulux HK Facebook專頁的公佈名單,恕不另行通知。
9. 如有任何爭議,Dulux HK將保留最終決定權。