kongsolo jetso expired

【Mathgic答問題贏禮物 第15擊】


【Mathgic答問題贏禮物 第15擊】
😎贏取課程現金券同超市禮券
小學生6月復課喇🏫﹗依家玩遊戲有機會贏到Mathgic課程現金券$400,就可以追番數學進度,輕鬆返學😄🎒。第15擊,計下加減數,應該無難度✌🏻✌🏻
題目﹕把3、5、7、9這四個數字分別填入方格內(每個數只能用一次),使下面的等式成立。
玩法 (必須做齊以下3個步驟至有機會得獎)
1. 讚好「Mathgic」Facebook專頁及本活動貼文
2. 喺本活動貼文寫低答案並成功tag兩位朋友
3. 分享本活動帖子到自己嘅Facebook (分享狀態需顯示為公開)
獎品
大獎👑 ─ 1份,超市$50禮券1張及Mathgic課程現金券$400 (總值$450)
特別獎🎁 ─ 10份,Mathgic課程現金券$400
活動條款及細則
1. 若果答中嘅參加者多於名額,將會以抽籤形式挑選出得獎者。
2. 截止日期為5月13日下午5時正。
3. 得獎名單將於5月14日Mathgic Facebook專頁公布。
4. 如有任何爭議,Mathgic保留最終決定權。