kongsolo jetso expired

AEON 【幸福的黃色小票活動】

AEON【幸福的黃色小票活動】
有冇諗過嚟AEON買野都可以幫到人?機會嚟啦!
每月嘅1⃣1⃣號「永旺日」(AEON Day),AEON都會舉行「幸福的黃色小票」活動。顧客只需要將當日購物後得到嘅黃色收據(又稱為黃色小票)投放到所支持嘅非牟利機構票箱,AEON就會根據每間機構獲得嘅小票總金額嘅1%,以物品形式捐贈俾各機構。
做善事可以從關心社區上有需要嘅人開始,一個少少嘅行動就可以令佢地得到幫助,何樂而不為?聽日約定你一齊嚟參與啦!
#AEON #幸福的黃色小票 #助人為快樂之本 #傳開祝福 #分享快樂

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知