kongsolo jetso expired

新茶神秘登場!估中即可免費先嚐!


😎新茶神秘登場!估中即可免費先嚐!😎
金雀嘴黎緊有2款新茶上架哪!簡單3步曲~就可以免費帶佢地番屋企!🎉
1️⃣Like 金雀嘴Facebook Page 及Instagram
2️⃣於此Facebook帖留言區寫下2款口味的答案 (或Instagram 留言區中並tag @goldenphoenixtea)
3️⃣再Tag 2位朋友
答中就有機會率先得到新茶乙罐!~快D搵埋朋友參加啦!
💡小提示:答案曾在金雀嘴Facebook出現!
*截止參加日期為2020年5月19日。
*只限本地送貨。
*獲獎結果會以信息通知得獎者,禮品送完即止。
*參加者有機會承擔偏遠地區運費。
*參加者需提供收件人地址,姓名及電話作派送用途
*屏山食品有限公司保留一切最終決定權。