7Eleven【#FunTime之選】減價升量,雙重優惠

7Eleven【#FunTime之選】減價升量,雙重優惠
而家嚟 #7ElevenHK,買CSL 365日7GB本地數據儲值卡勁減$60^,再額外加送3GB本地數據*兼享免費30日無限本地通話,立即去就近嘅7-Eleven開卡啦!
^優惠期至2020年7月7日。
*須自行使用本卡之儲值額購買365日5GB本地數據通行證,包括額外加送3GB本地數據及迎新優惠之2GB本地數據, 合共可獲10GB 本地數據。
#7Eleven便利店 #著數優惠 #Jetso #CSL #4G本地數據 #儲值卡

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知