kongsolo jetso expired

【Häagen-Dazs™雙球雪糕買1送1】

【Häagen-Dazs™雙球雪糕買1送1】

 Häagen-Dazs™再度推出買一送一優惠啦!由1/6至10/6,嚟Häagen-Dazs™專門店可以分享價$65買外賣雙球雪糕2客。最近天氣咁熱,就算一個人食曬都唔過分喇!
Häagen-Dazs | 1期L5 509店

www.newtownplaza.com.hk