kongsolo jetso expired

送「寶補坊」湯包📣📣寶補坊送足料湯包,同大家打打氣! 🎁🎁
上星期預告了「寶補坊」會送湯包俾大家。 我地預備好啦,你地又預備好未呢?
今次我地會送出三款湯包 :
A)花膠骨膠原美肌湯
B)猴頭菇螺片湯
C)羊肚菌姬松茸湯
快啲黎一齊玩啦!
試過好味記得返黎再買啦! 😉
參加遊戲方法好簡單,只需要以下幾個步驟:
1️⃣ 先「讚好」及「追蹤」本店專頁 「寶補坊」
2️⃣ 「讚好此帖文」再「分享此帖文 」在自己的FB(記得設定為公開)
3️⃣ 在以下留言板 Tag 3位朋友及留言話俾我地聽你想要邊款湯
💝大家快啲參加啦!💝
🎀條款&細則:
每人只限參加一次(只限香港)。
截止日期:2020 年 6月 6日晚上 23:59。
每第20名完成遊戲要求的參加者 (即第20、40、60如此類推至第200名)會獲選為得獎者。得獎者將獲得留言寫下的湯包一包。得獎名單將於此post留言板公佈。請得獎者pm 聯絡我們,安排領獎。
禮品不可退換、兌換現金或轉售。
「寶補坊」將保留此活動的最終決定權。