kongsolo jetso expired

送DHC x SanrioLip Cream 橄欖油潤唇膏

好消息📣📣📣📣📣📣📣
為慶祝本店3週年,及答謝各位客人對本店的支持,第一激大奬賞,本店送出3份禮物
只要答對呢條問題:「本月Tin Tin baby shop 將會有幾多次大激賞活動?」tips(1 星期1次)
並且完成以下三個步驟,答對而又被抽中的就有機會獲得
DHC x SanrioLip Cream🍯橄欖油潤唇膏
【限量Sanrio角色版】🐾(3枝裝)「價值$99」
1. 按讚及追蹤本店專頁👍🏻
2. 分享此post為公開📣
3. Tag 3位朋友(必需要顯示為黑色粗線)💗及留言答案
完成以上步驟後, 我們將會留言給你一個號碼, 請確保知道自己的號碼,以作抽籤用途。
🌈獲獎名額3名
💥活動截止日期:2/6/2020(星期一)晚上11:30
💥公佈日期:3/6/2020(星期二)下午1:00後
💥公佈得獎名單後會在7月頭以順豐寄出(運費到付)
🔥公佈得獎名單後, 如一日後沒有回覆,店主將會取消其資格,再選出下一位得獎者
🔥本店保留最終決定權