kongsolo jetso expired

旺電請睇“金都”/“睇你幾時死!”

旺電請睇“金都”/“睇你幾時死!”
即日起,會員於任何商舖以電子貨幣(包括EPS,信用卡,Apple Pay)消費滿$200 (非會員需消費滿$300),憑即日發票及電子貨幣付款存根,可換領《女神撞正基OL 》電影戲票乙張;先到先得,換完即止。
換領時間:下午2時至7時(逾時無效)
換領地點: 3樓客戶服務中心 / 管理處
*活動受條款及細則約束,詳情請參閲宣傳單張。
* 如有任何爭議,旺角電腦中心保留最終決定權。