kongsolo jetso expired

2020送大禮活動<5 ..兒童彩免電子琴


👧🏻KidsKidsShop👦🏻童裝部2020送大禮活動<5>又開始喇🤩
🎁今次我哋會隨機送出3️⃣部..兒童彩免電子琴🎹🎼👉🏻<全隋機送出,款式不設退換>🎁 <三個名額>👧🏻👦🏻
🚦活動日期由即日🌈05-06-2020 - 24-06-2020 23:59 🌈KidsKidsShop童裝部預計會於30-06-2020 公布得獎結果(除非有混亂情況出現啦)得獎結果將於本專頁內公布🚦
👇🏻以下3個步驟👇🏻
1⃣首先請你Like以下兩個專頁
2⃣然後再Like and Share 呢個Post
https://www.facebook.com/613982595737285/posts/886214105180798/
<💡記得設定為公開.. 地球🌎標誌先計數>
3⃣留言再Tag 3位好友+留言 <想要免費電子琴>
👉🏻所Tag 嘅名必須轉成粗字體先算係成功,如果發現係留言位內Tag唔到名,請Share呢個Post去自己Facebook 到再Tag,然後Cap圖擺係留言部分🙂
做齊以上步驟KidsKidsShop會俾一個🍀幸運號碼🍀你,記得要自行檢查確認做齊步驟哦!因
🎀如果未齊步驟,將不獲派發號碼及不再另行通知,並視作放棄論🎀
💡注意事項
為公平起見,每位參加者只可以使用一個FaceBook Account參加此活動一次,如被發現重覆參加或者利用假 / 新開 / 空殻 account 、將被取消資格,敬請留意
本此KidsKidsShop送大禮活動之參加人數必須有200人以上才會進行(應該唔會唔夠掛?😩
此活動只能安排順豐運費自付🚫不設面交/ 平郵/ 中通OR其他速遞公司,希望各位留意。
麻煩大家請自己記住自己之參加號碼(最好cap圖,有時難搵返),如果真係唔記得左就要爬文了😅,明智嘅你一定識cap 圖嘅!😌😌😌
運送過程中嘅風險,由得獎者承擔。
全隋機送出,款式不設退換
得獎者請於48小時內自行聯絡本店,否則該得獎資格會自動取消,將視為棄權。
本店有權更改所有關於是次送禮活動內容之權限