kongsolo jetso expired

【Mathgic答問題贏禮物 第19擊】

【Mathgic答問題贏禮物 第19擊】
贏到$400課程現金券【Mathgic數學暑期班】🌞都用得
參加答問題贏禮物就有機會贏到超市$50禮券🤩同$400課程現金券🤩,課程現金券報【Mathgic數學暑期班】🌞都用得架,快啲參加喇﹗
題目﹕圖中共有多少個三角形?
玩法 (必須做齊以下3個步驟至有機會得獎)
1. 讚好「Mathgic」Facebook專頁及本活動貼文
2. 喺本活動貼文寫低答案並成功tag兩位朋友
3. 分享本活動帖子到自己嘅Facebook (分享狀態需顯示為公開)
獎品
大獎👑 ─ 1份,超市$50禮券1張及Mathgic課程現金券$400 (總值$450)
特別獎🎁 ─ 10份,Mathgic課程現金券$400
活動條款及細則
1. 若果答中嘅參加者多於名額,將會以抽籤形式挑選出得獎者。
2. 截止日期為6月10日下午5時正。
3. 得獎名單將於6月11日Mathgic Facebook專頁公布。
4. 如有任何爭議,Mathgic保留最終決定權。