kongsolo jetso expired

菁藯教育中心 推出抗疫優惠

【唔再激死呀媽 學習好時機嚟喇】

小朋友學完嘅嘢,轉個頭就唔記得‍♀️?好似條金魚咁?~唔洗頭痕嘅

「青桐社 X 菁藯教育中心」聯乘開辦嘅語文課程可能幫到你,富有趣味性嘅遊戲式學習,學完唔再左耳入右耳出最正嘅係佢哋而家推出抗疫優惠,全線課程8折,推薦朋友仲會加送$300優惠券‍♀️,所以記得話埋俾朋友知喇

詳細課程單張:
https://bit.ly/3h6qTiH

菁藯教育中心|將軍澳中心 shop no. 207
=======================
#將軍澳中心 #ParkCentral #TKO #將軍澳 #shopping #shoppingmall #一里通百里明 #菁藯教育中心 #青桐社 #全線8折 #summerclass
=======================

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知