kongsolo jetso expired

#一田XEMMAS #澳洲睡眠體驗館.

西環店近排特設澳洲睡眠體驗館,小編首推4折馬來西亞製造全新EMMAS「Gourami」床褥採用瑞士專業Sanitized AG抗菌技術除左可以抑制細菌、真菌繁殖,仲幫助除塵抗螨搭配埋馬來西亞天然乳膠🇲🇾有效排走汗氣同濕氣防止細菌滋生,達到全方位嘅防敏效果,瞓覺就好似置身澳洲大自然一樣安心舒適快啲嚟試試喇

一田‧澳洲睡眠體驗館
📍地點:一田超市西環店
📍日期:即日至6月22日