kongsolo jetso expired

【立即分享送你$200溫和潔膚露】

📣立即分享送你$200溫和潔膚露】
Cetaphil嘅皇牌產品 - 溫和潔膚露,全球都有不少忠實用家❤️
無論你係忠實用家定新用家,我地今次都誠邀你填寫一份真實用家問卷,等我地更了解大家嘅肌膚需求🙂
由即日起至6月21日,撳入👉🏻https://bit.ly/3dxgoT6 填寫問卷及上傳手持Cetaphil溫和潔膚露的照片,即可獲贈價值$200 Cetaphil溫和潔膚露*~只需用你幾分鐘㗎咋!😉
*名額有限,送完即止
*活動受條款及細則約束:https://bit.ly/2XxGjoj