kongsolo jetso expired

有機會得極品元貝金腿裹蒸糉壹隻


端午節就快到,Cody OOH準備咗少少禮物比大家過節! 分享你見過最特別嘅糉同答中問題嘅就有機會可以獲得極品元貝金腿裹蒸糉壹隻(價值$140)。
參加方法:
- 分享見過最特別嘅糉及回答問題: 喺影片入面總共到底出現咗幾多隻龍船呢?
- FOLLOW @電車站站Like Facebook page
- LIKE 此POST
條款及細則:
- 遊戲截止時間為2020年6月14日23:59時
-得獎者將於Direct Inbox收到個別通知領獎詳情
-共有兩份禮物
- 參賽內容不可含有影射或排謗他人成份、暴力、色情、粗言穢語、不雅、淫褻、政治、鼓吹賭博,以及任何令人厭惡的語言及行為,違規參賽者會被取消資格及留言會被刪除
- 不會公佈得獎名單
- 逾期未提供資料及領取禮品之得獎者將被視為放棄論
-如對遊戲結果有任何爭議,主辦單位會保留最終決定權
-此推廣活動由Cody Outdoor International (HK) Ltd贊助、支持或管理, 與廣告商戶無關
-如發現任何蓄意以空號或虛假帳戶參加是次活動,將有權取消該參加者的參加資格
-參加者自願所提供的資料(包括個人資料)只為是次活動所用,並非商業用途,資料亦會保密
- Cody Outdoor International (HK) Ltd有權隨時更改上述活動之條款及細則而不作另行通知
-如有任何爭議,Cody Outdoor International (HK) Ltd保留最終決定權