kongsolo jetso expired

【害蟲、益蟲分清啲】有獎遊戲 贏取搓手液
【害蟲、益蟲分清啲】#有獎遊戲

我哋可以話對昆蟲又愛又恨😘😠,所以亦簡單地劃分成益蟲、害蟲,日常生活會遇到唔少昆蟲,大家又識唔識分呢🤔?今次就等水熊爺爺考考你,究竟上圖有邊幾隻係害蟲?答中就有機會贏取搓手液!

獎品:100ml搓手液(次氯酸水) (1支)

遊戲玩法:
1. 「Like/ 讚好」「可持續資源館 S Gallery」Facebook專頁
2. 「Like/讚好」此遊戲帖文
3. 於此遊戲帖文留言回答以上問題及Tag 2位朋友
留言格式例子:
圖中A,B係害蟲。
@朋友A @朋友B
4. 每人參賽次數不限,唯獨得獎次數只限一次,違反規則者的參加資格將被取消
遊戲截止日期:2020年6月24日下午11:59(香港時間),逾期恕不接受。
得獎名單將於6月30日內在本專頁內公佈
*如有任何爭議,可持續資源館 S Gallery將保留最終決定權。
*遊戲受條款約束

#SGallery#可持續資源館#水熊爺爺#Environment#Ecofriendly#環保#害蟲#益蟲

遊戲條款:
1. 截止日期為2020年6月24日下午11:59(遊戲時間以Facebook系統時間為準)。
2. 每個Facebook用戶參加次數不限,唯每位參加者只可獲獎一次。
3. 是次有獎活動只限香港地區參與。
4. 經「修改」或「編輯」的留言將不獲接納。
5. 參加時間以本專頁伺服器的後端記錄之遞交 時間為準。因任何電腦、網路等技術問題而引 致參加者所遞交的資料有任何遲延、遺失、錯誤、無法辨識等情況,可持續資源館 S Gallery無須負上任何責任。
6. 禁止一切包含裸露、暴力、猥褻、粗俗、色情、涉及不法行為或任何帶攻擊性內容之留言。本公司保留對刪除違規留言的權利及取消有關參加者的參加及得獎資格。
7. 是次有獎活動將以根據遊戲指示,回答問題兼留言最有創意為得獎準則。
8. 得獎名額共20名,可獲得100ml搓手液一支。所有參加者必須依照上述步驟參與遊戲。
9. 禮品不得退換、兌換現金或更換至其他禮品。
10. 得獎名單將於2020年6月30日在本專頁內公佈。得獎者需自行留意可持續資源館 S Gallery Facebook 專頁的公佈名單,恕不另行通知。
11. 本活動與Facebook不相關,並沒有由 Facebook贊助、支持或管理。
12. 可持續資源館 S Gallery有權隨時修改本條款及細則,更改或終止本遊戲而毋須作事先通知。 如有任何爭議,可持續資源館 S Gallery將保留最終決定權。