kongsolo jetso expired

【父親節至冧禮物推介】低至7折!

【父親節至冧禮物推介】至潮Gadgets、實用家品、收藏靚酒,低至7折!
就快到父親節,想盡孝心送份心意比勞苦功高嘅爸爸,首先要了解佢鐘意啲乜!不論潮爸、暖爸、型爸或鍾意下廚嘅好爸爸,Club Like 已經幫你挑選多種心水產品,送禮一定啱!