kongsolo jetso expired

【聖安娜訂蛋糕85折】

【聖安娜訂蛋糕85折】
之前積落既飯局,係時候要約返出嚟見吓面,一齊切埋蛋糕仲開心,即上聖安娜網店買蛋糕($198/個或以上),輸入優惠碼「CAKEEASY15」,就有85折!
#未做會員入優惠碼都有85折 #記得付款前輸入優惠碼先有優惠 #唔一定要生日先食蛋糕嘅 #蛋糕用嚟selfie下充撐下場面又得 #同朋友補祝之前生日都得 #補返個蛋糕俾3至5月嘅生日之星 #上網訂分店攞 #人少少唔使多8個人就啱啱好 #聖安娜 #sainthonore
1. 訂購優惠期至2020年6月18日
2. 最後取餅日期視乎蛋糕款式供應,最長為下單後30天
3. 訂購蛋糕每個須滿$198或以上
4. 優惠不可禮餅券及其他優惠同時使用
5. 優惠只適用於聖安娜網店
6. 圖片只供參考

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知