kongsolo jetso expired

一田迎夏家電展

#一田迎夏家電展
自從努力抗疫留家嘅時間多咗,自然需要家電好幫手我哋現正於Mikiki舉行家電展,多個電視品牌如TOSHIBA、METZ、TCL等都有優惠仲有HOMEY涼風機BOSCH、DELONGHI、KENWOOD、PRIMADA等靚仔實用嘅廚房小家電、吸塵機仲有MIELE、SIEMENS雪櫃、洗衣機等❄✨配合一屋娛樂~清潔~下廚需要

一田迎夏家電展
日期:即日至6月22日
地點:新蒲崗Mikiki中庭
#YATA #一田 #MIKIKI

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知