kongsolo jetso expired

【天貓&淘寶跨店滿減】

【天貓&淘寶跨店滿減】
天貓滿減優惠第二波! 6月16日-6月20日期間,天貓活動商品買滿¥300即減¥40!淘寶買滿¥200即減¥20仲唔快啲落單?
/
主會場http://p.tb.cn/6qOG690vcGS691gdmuLeH6
省錢攻略http://p.tb.cn/6pJ3M2xVEWuFLVxYZrAVu
滿¥199包郵到港http://p.tb.cn/72ZJ7eJZTupIVLg4VQbbnZ
官方物流安心包裹保障http://t.tb.cn/1kjMelWSrsL11wXpqto3Rx
/
#包你滿意 #淘寶年中慶典 #MidYearSale #淘寶香港
/
優惠受條款及細則約束

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知