kongsolo jetso expired

維特健靈 頭皮、髮根和毛囊免費測試

【想Keep住靚 ❤ 就要Keep好把頭髮】維新烏絲素含PM2活性分子激活髮囊及促進黑髮生長,擊退頭髮5大問題 : 包括「脫髮」「白髮」「稀疏」「髮線向後」「呈現頭皮」,令頭髮keep住年輕 ~
大學實證,服用「維新烏絲素」42日,毛髮增長高達60%*
想知自己把頭髮係點~ 即刻登記,到維特健靈專門店,俾我哋嘅健康顧問用專業儀器,分析您的頭皮、髮根和毛囊的健康狀況,包括髮嚢的頭髮數量、頭皮的油脂分泌等,助您了解自己脫髮、白髮的成因,對症下藥,把握救髮黃金期!
請即按以下連結登記免費測試:https://bit.ly/3fqNw0o
*中山大學2009年研究報告
#頭髮真係好緊要 #維新烏絲素 #你的健康我的使命 #維特健靈

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知