kongsolo jetso expired

【JIMIXstore會員優惠一籮籮!登記可享8折優惠】

【JIMIXstore會員優惠一籮籮!登記可享8折優惠】
🎉JIMIXstore網店傳送門:https://www.jimixstore.com/
JIMIXstore網店為答謝客戶支持💛
推出網店獨家會員制🤩
☝🏻優惠一
即日至2020年8月31日
只要去JIMIXstore登記成為會員
下一張帳單即可享單次8折優惠🤩
✌🏻優惠二
成為會員後
每消費$1都可以儲1分
累積到一定分數後
即可晉升成為高級會員🤩
會籍由登記日起為期12個月
逾期則從頭開始計算👨🏻‍🍳
會員制分兩種星級:
🌟銀星級會員
購物累積滿$1000
下一張帳單起即可享用9折優惠🥳
🌟金星級會員
購物累積滿$3000
下一張帳單起即可享用85折優惠🥳
快啲嚟JIMIXstore網店登記做會員
開心優惠源源不斷!
🛒網店連結:https://www.jimixstore.com/
🏬店舖地址:中環鴨巴甸街35號 PMQ元創方A座S103室
📲歡迎PM我哋查詢及網上訂購
---------------------------------------------------------------
如何登記成為會員?
前往JIMIXstore網頁,輸入閣下全名及Email即可登記成為會員。
積分如何計算?
成為會員後,每消費港幣$1,可換作1分會員積分。
積分以累積金額計算,登記日起一年內累積消費滿$1000,即可成為銅星級會員,下一張帳單起可享9折優惠;累積消費滿$2000,即可成為銀星級會員,下一張帳單起可享85折優惠;累積消費滿$3000,即可成為金星級會員,下一張帳單起可享8折優惠。
一旦成為星級會員,可享永久會籍及優惠。
若一年內未能成為星級會員,累積的積分將會歸零,重頭結算。
若星級會員一年內未能晉升到更高星級,將維持當下所擁有之星級會籍,累積的積分將會歸零,重頭結算。
所有優惠及會員條款,JIMIXstore保留最終決定權