kongsolo jetso expired

送出《希特拉偷走我的粉紅兔》電影換票證


《希特拉偷走我的粉紅兔》#giveaway 換票證🎬
早前睇咗《希特拉偷走我的粉紅兔》之傳媒優先場——歐洲兒童必讀的經典自傳,改編自著名兒童書作家Judith Kerr的經典著作嘅德文電影。
(Judith Kerr, 1923-2019)她將童年跟隨家人逃亡的經歷寫成半自傳體小說,以共有三部曲,合稱《Out of the Hitler Time》系列,《希特拉偷走我的粉紅兔》是第一部,在1971年出版。這本小說在歐洲是教材級的經典兒童讀物,共譯成25種語言出版,主角安娜就是她的化身。
父母為了一家嘅性命安全,唯一選擇只有逃亡。對於9歲大的小女孩👧🏻,生活突然大受影響,從此要學習面對逆境、適應不同國家的文化、語言等。經歷重重艱難,父母用心鼓勵繼續勇敢堅持面對,也保存敢言表達的信念⋯⋯這個童年,一一都過得並不容易,面對生離死別、被迫害的消息、不斷轉變的日子,如何可以正面面對一切,好讓我們反思如何培養孩子的抗逆能力、解難能力,值得深思!
感謝Edko Films Ltd. 安樂影片送出《希特拉偷走我的粉紅兔》電影換票證20張給校長貓媽媽專頁嘅朋友,共10位,每位可獲2張。😉
⭐️故事大綱:
如果今夜逃亡,媽媽只可讓你帶走一個毛公仔,你會點揀?猶太小女孩安娜就揀了小狗🐶,留低了粉紅兔🐰……
安娜的爸爸得罪了希特拉,隨時人頭落地,一家人要匆忙逃命。行李只放得下一件玩具,安娜惟有放棄心愛的粉紅兔🐰,跟爸媽逃難到歐洲多國。
每一個國家都有新奇古怪的人和事等著她,逼著她快點大個女。在安娜眼中,希特拉偷走了粉紅兔🐰,但只要她和家人在一起,他永遠也偷不走最重要的愛和希望!
參加方法:
1️⃣ LikeEdko Films Ltd. 安樂影片片及校長貓媽媽 MissCat mama專頁
2️⃣ Like及Share此Post (必須設定為公開🌏
3️⃣ 留言:TAG 3位朋友
大家記得必需完成以上步驟呀!☺️
活動將於 2020年6月18日晚上23:59截止
🎊2日內公佈結果
‼️隨機抽出得獎者需於inbox回覆(姓名,電話,郵寄地址)以便運送,否則禮物將不補發‼️
【條款及細則】
💡活動只限香港地區
💡每人只限參加一次
💡如懷疑虛假賬戶,本專頁有權取消參加資格
💡如有任何爭議,本頁將保留此活動最終決定權
💡共十份,每份兩張《希特拉偷走我的粉紅兔》換票證並以郵寄方式送出