kongsolo jetso expired

Cambridge Audio 精美紀念品有奬問答遊戲

【Cambridge Audio 精美紀念品有奬問答遊戲🎁🎁】​

適逢今個月係 AV Life 嘅 Cambridge Audio Month,我哋除咗為大家帶嚟超優惠嘅 Cambridge Audio 影音產品之外,參加我哋嘅 Facebook 遊戲仲有機會獲得限量版嘅 Cambridge Audio 紀念品!包括靚靚 Cushion 以及環保咖啡杯等。​

🎯 遊戲問題:請講出你最想買嘅 Cambridge Audio 影音產品以及其中一個原因。​

遊戲玩法:​
1. 參加者必須「Like / 讚好」AV Life 生活影音​
2. 參加者必須「Like / 讚好」及公開「Share / 分享」此遊戲帖文​
3. 在留言處回答您的答案,並「Tag」您的 3 位朋友​
4. 答案最有創意,並完成所有步驟的 15 名參加者,可獲得 Cambridge Audio 限量紀念品乙份。

條款及細則:​
1. 每個 Facebook 帳戶只可參加一次,同一參加者使用多於一個Facebook 帳戶亦只可中獎一次。​
2. 所有 Edited / 已編輯的答案,均告作廢。​
3. 參賽作品必須為原創及符合主題,並不得含有不雅或粗鄙用語。​
4. 活動將於2020年6月28截止,得獎名單將會於2020年7月5日或之前公佈。​
5. 得獎者必需於得2020年7月10日或之前提供個人資料,包括全名、聯絡電話發送至 AV Life Facebook inbox,否則閣下的得獎資格將被取消。​
6. 得獎者需於指定 AV Life 分店換領獎品。​
7. 如有任何爭議,AV Life 保留最終決定權。​