kongsolo jetso expired

今日V仔約定你✌,一齊嚟VanGO掃貨啦~

今日V仔約定你✌,一齊嚟VanGO掃貨啦~
今個星期買任何罐裝咖啡,即可加$8換購嘉頓蛋糕系列:

✨「津路烏龍茶 (無糖) 500毫升」$10.9
✨「朝日極罐裝微糖咖啡/黑咖啡/牛奶咖啡/特濃牛奶咖啡」$13.9
✨「激辣魔薯譚仔麻辣味/譚仔三哥煳辣味著片55克」$15/2件
✨「奧利奧朱古力/2黑白朱古力味夾心曲奇133克」$20/3件
✨「二寶萬樂珠什果奶昔味條裝」$7

優惠期至2020年6月24日
*貨品數量有限,售完即止

#VanGO #V仔推介 #零食 #GO筍推介

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知