kongsolo jetso expired

父親節獻禮

🔊🔉🎁父親節獻禮🎁🔉🔊
話咁快又到父親節,腦細話母親節公司有禮物送,咁佢就梗係無忘記父親節啦😄
因為上次母親節送禮出現專業抽獎人仕嘅分身帳號問題,腦細就好認真咁諗咗好耐,到底有咩好方法可以牡絶呢種類事情發生呢?咁始終都係要靠大家自律😅
近排腦細幫拍檔寄賣口罩,接觸多咗呢類產品,今次就預備咗有關產品做個禮物包,送比大家做父親節禮物,禮物包內有:「TrueMask99成人口罩x2個+口罩延長神器x2個+Organic Season天然甜味劑~有機甜菊葉粉試用裝x2包」,名額30位。
今次唔使各位爸爸勞師動眾到我哋公司攞禮物啦!腦細話可以安排免費平郵寄畀你哋,每個地址(香港地址)只限一名中奬者,希望咁樣可以牡絕分身帳號問題,如果你有家人同時中獎,咁就無辦法啦🙅!如果選擇寄順豐,得獎者需自行到付郵費。得奬者亦可選擇於指定時間親臨本公司寫字樓領奬,唯必須出示地址証明;除指定時間,其餘時間本公司暫時不會對外開放。
[參加辦法]
** 必須完成以下①至⑤項方可參加抽獎
① Like 讚好 Facebook 專頁Organic Season。
② Like & Share 讚好及分享此帖子 (設定為公開) 。
③ Like & Share 讚好及分享本專頁其他一個帖子,並截圖張貼在留言欄中。
④ 於留言欄中留言”Organic Season & TrueMask99父親節獻禮” ,並Tag 標示3位好友。
⑤ 每名Facebook用戶只限參加一次,每個地址只限一名得奬者。
⑥ 名額30名,將以隨機方法抽出,並於此帖子內公佈得奬名單。
⑦ 截止日期及時間:2020年6月20日(星期六)晚上11時59分。
⑧ 得獎名單公佈日期:2020年6月22日(星期一)中午10時後於此帖內發佈。
⑨ 得奬者將會個別收到私訊以確認得獎名額,並需預先選擇領獎方法。
⑩ 得奬者必須回覆地址以作身份憑証,亦以便識辨分身帳戶。
** 為公平起見,請參加者遵守以上各項條款,如有不守規則者,本公司有權公開其Facebook帳號而無須事先通知。
[領獎方法🛍]
1. 本地平郵:本公司免費以本地平郵寄出禮物包到閣下提供的香港地址。
2. 親臨到取:如選擇到取獎品,得獎者必須於6月30日前(逾期無效),親臨本公司寫字樓領取,並出示已登記之地址証明。因本公司現時仍維持局部時間開放,到取前敬請預約(一般可預約時間:星期一至六,下午2時至8時)。
3. 順豐到付:郵費由得獎者自付。
4. 其他方案恕未能安排,否則作自動棄權論。
[禮品包🎁]
1. 口罩延長神器x2個(款式隨機)
2. TrueMask99(N99)成人口罩x2個
3. Organic Season天然甜味劑~有機甜菊葉粉試用裝x2包
[寫字樓地址🏢]
九龍官塘成業街11號 華成工商中心10樓11室
Juwan Trading Co Ltd
*️⃣以往曾經參加過本公司任何抽獎嘅得獎者亦歡迎參加;但曾經得奬而又在沒有通知的情況下no show者,一律被取消本專頁的抽獎資格,以示對其他參加者公平。
*️⃣本公司有權修改此活動及各獎項細節而無須作出事前通知,如有任何爭議,本公司保留最終決定權。